Menu Zavrieť

Otvorená hodina matematiky

Dňa 13.6.2022 sa žiaci našej partnerskej školy Gruener Campus Malchow z Berlína zúčastnili otvorenej hodiny matematiky Hejného metódou v 7.D triede. Vyskúšali si riešenie príkladov pomocou krokovacieho pásu, zhotovili si telesá a siete telies pomocou skladačky Geomag, riešili zlomky a uhly na geodoskách, pomocou lega modelovali osovo súmerné obrazce. Nakoniec si vyfarbili stredovo súmerné obrazce a vytvorili nástenku Symetriou proti stresu.

Na opätovnú návštevu sa veľmi tešíme!