Menu Zavrieť

Z plaveckého výcviku na celoslovenskú súťaž

Odskočiť si z bazéna, od zábavy, spolužiakov a sadnúť si do lavice a riešiť matematické úlohy? Nemožné? Pre Mareka Mäsiara, žiaka našej školy zo 6. C, to nemožné nebolo.

2. júna sa zúčastnil celoslovenského kola Pytagoriády v Bratislave. Nielen, že bol jediným žiakom z celého okresu, ktorý získal dostatočný počet bodov na postup, ale on to celoslovenské kolo aj vyhral. Spomedzi 18 žiakov vo svojej kategórii vyriešil správne najvyšší počet úloh a ešte sa mu to podarilo aj vo fantastickom čase.

S diplomom a úžasnými pocitmi sa mohol vrátiť do Štúrova, kde ho spolužiaci privítali obrovským potleskom.

Marekovi všetci srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov. Sme na neho veľmi hrdí!

Mgr. M. Sedliaková