Menu Zavrieť

Didaktické hry

Dňa 10. 6. 2022 absolvovali žiaci I. stupňa Didaktické hry – aktivity spojené s prierezovou témou Ochrana života a zdravia. Najskôr bol vyhlásený poplach  – simulovaný požiar v budove školy a následne prebehol nácvik evakuácie žiakov. Kvôli nepriaznivému počasiu sa ďalšie aktivity uskutočnili v triedach. Žiaci pracovali pod vedením vyučujúcich na stanovištiach a plnili úlohy z oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a pohybu a pobytu v prírode. Pre žiakov  3. roč. bolo pripravené doplnkové stanovište – dopravná výchova. Pozvanie medzi nás prijali členky Červeného kríža, ktoré žiakom predviedli ukážky jednoduchých úkonov prvej pomoci. Žiaci pracovali so záujmom a preukázali dobré vedomosti z jednotlivých oblastí. Po ukončení aktivít boli žiaci odmenení peknými diplomami.

Viac foto TU

PaedDr. A. Mészárošová