Menu Zavrieť

Slávnostné odovzdávanie cien za biblické súťaže v Banskej Bystrici

Dňa 15. júna 2022 sa v Kostole sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za diecézne kolo Biblickej olympiády a diecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Počas slávnostnej svätej omše sa žiakom prihovoril a vyjadril uznanie za štúdium Svätého písma riaditeľ Diecézneho katechetického strediska ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Následne si družstvo žiakov, Adam Bielik a Beátka Mederlyová zo 6.C triedy a Margarétka Valentová z 8.B triedy, prevzalo diplom a cenu za 2. miesto v Biblickej olympiáde a Šimon Jašek zo 4. B triedy  za 2. miesto vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí.

Mgr. Renata Trungelová