Menu Zavrieť

HVIEZDY NÁS SPÁJAJÚ

Dňa 2. 6. 2022 v Hurbanove sa uskutočnilo finále medzinárodnej vedomostnej astronomickej súťaže HVIEZDY NÁS SPÁJAJÚ – ASTRONÓMIA BEZ HRANÍC. Súťaž vyhlásilo Združenie TIT Komárňansko-Ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Do súťaže sa zapojil tím žiakov – Zoja Tužinská, Nina Tužinská a Filip Grúň – názov tímu CAPELLA 302, ktorí po úspešnom riešení rôznych vedomostných úloh z oblasti astronómie sa umiestnili na 1. mieste. 

Mgr. M. Homolová