Menu Zavrieť

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje riaditeľka Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, dňa 15.6.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov ISCED 1 a ISCED 2 z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy