Menu Zavrieť

Úspechy žiakov v chemickej olympiáde

Žiaci Marcel Tršťanský a Filip Grúň, obaja z 9.C triedy, veľmi úspešne reprezentovali našu školu v okresnom aj krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D. Preverili si svoje vedomosti v teoretickej časti aj praktickej laboratórnej činnosti.

Marcel Tršťanský sa stal víťazom okresného kola, získal 1 miesto a Filip Grúň 4 miesto. Obaja žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 28.4.2022 v Nitre. Žiaci boli úspešní riešitelia, Filip Grúň získal 5. miesto a Marcel Tršťanský 18. miesto. Obom žiakom gratulujeme.

Mgr. Miroslava Králiková