Menu Zavrieť

Posvieťme si na empatiu

Tak znie spoločný názov aktivít, v ktorých pozornosť sme zamerali na starých rodičov a seniorov. Neboli to len rozhovory na hodinách náboženskej a etickej výchovy, zacielili sme na konkrétne skutky. V rámci umeleckej súťaže S úctou k našim starkým, o ktorej sme už informovali, sme rozvíjali nápaditosť a originálnosť vnímania úcty k iným ľuďom. Táto súťaž prebiehala viac ako na krajskej úrovni.

Zo súťažných prác sa nám podarilo zhotoviť zborník, malú brožúrku, ktorú sme spolu s pozdravmi k Veľkej noci odoslali starým rodičom a seniorom do zariadenia Senior Garden v Hornej Seči. Vyznali sme im, že sú pre nás obohatením, zdrojom tradícií a skúseností.  A my to všetko od nich túžime čerpať plným priehrštím. Veď láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.

Mgr. Renáta Trungelová

Výtvarná časť súťaže
Meno a priezviskoTriedaKategóriaUmiestnenie
Tamara Szabová4.BIII.1.
Samuel Borčin5.BIV.1.
Nina Tužinská9.BV.1.
Literárna časť súťaže
Meno a priezviskoTriedaKategóriaUmiestnenie
Filip Guťan7.CIII. modlitba2.
Eva Pálová7.DIII. próza1.
Matias Kucmin7.DIII. próza2.
Viktor Hrabina6.CIII. poézia2.
Miroslava Boldišová7.CIII. poézia2.
Simona Sedliaková7.DIII. poéziaCena poroty
Vladimíra Pašková9.CIV. poézia2.