Menu Zavrieť

Celoslovenské kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva

Dňa 29. apríla 2022 sa konalo celoslovenské kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva dištančnou formou, na ktorom sa zúčastnili nasledovní žiaci z našej školy: Pavol Sklenka z triedy 4.C a Daniel Riecky z triedy 6.B. Žiaci sa snažili obhájiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti prostredníctvom online testu. Otázok bol veľa a časový limit bol krátky. Súťažili však zo všetkých síl, aby obhájili to, čo sa doteraz naučili.  Po následnom celoslovenskom vyhodnotení odovzdaných testov sa Pavol Sklenka z triedy 4.C v kategórii S1 umiestnil na 34. mieste a Daniel Riecky z triedy 6.B v kategórii S2 sa umiestnil na 8. mieste. Našim žiakom blahoželáme a tešíme sa, že krásnym spôsobom reprezentovali našu školu na celoslovenskom kole z biblickej olympiády z evanjelického náboženstva.

ThDr. Martin Riecky