Menu Zavrieť

Deň narcisov

Deň, kedy viac ako inokedy hovoríme o ľuďoch postihnutých rakovinou. A nielen u nás v škole. 28.4.2022 sa konal už 26. ročník najväčšej verejnoprospešnej finančnej zbierky na Slovensku. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorým ste v daný deň boli obdarovaní a pripínali ste si ho na odev. Takto ste vyjadrili spolupatričnosť a podporu všetkým onkologickým pacientom, ktorí zápasia s touto zákernou chorobou. A samozrejme, zapojili sme sa do tejto akcie aj my. Časť našich žiakov (7.D) bola v centre mesta, časť žiakov (8.C) v Mochovciach a v triedach vás navštívili žiaci 8.A. Podarilo sa nám vyzbierať veľmi peknú sumu 1639,73 eur.

ĎAKUJEME!

Mgr. J. Senešiová