Menu Zavrieť

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme nám zamestnanci LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Podunajsko pripravili zaujímavé aktivity v  areáli školy, na ktorých si žiaci nielen zopakovali poznatky, ktoré o prírode vedeli, ale nadobúdali zároveň aj vedomosti nové. Všetko prebiehalo hravou formou, prepojenou s pohybom. Žiaci napodobňovali zvuky ukryté v lese, spoznávali parožie zvierat i lesné vtáctvo. Vyskúšali si, ako taká mamička zbiera potravu pre svoje mláďatká, aby ich nakŕmila. Dozvedeli sa, čo je to Ekosystém, ako sa meria dĺžka stromov a na záver si vysadili ihličnaté stromy, ktoré budú slúžiť nielen ako zdroj kyslíka, ale ktoré sa stanú aj súčasťou života zvierat, ktoré sa v areáli školy nachádzajú. Bol to skvelý deň.