Menu Zavrieť

Deti zo Základnej školy ANDREJA KMEŤA spoznávajú susedov z horných poschodí

V mesiaci marec tím dobrovoľníkov v zložení: Mgr. Zoltán Patko, Peter Konský, Mgr. Iveta Hlošková, pán školník Ľudovít Baranyai a žiaci z 1.B a 3.A triedy sa podieľali na jedinečnej aktivite inicializovanej prírodovedným pedagogickým klubom s názvom „Nazeráme do okien v korunách stromov“. Cieľom tejto aktivity bolo implementovať inovácie do vyučovania predmetov prvouka a prírodoveda.

 V rámci tejto aktivity deti najskôr vytvorili návrhy  vtáčej búdky s kŕmidlom . Neskôr, z vytvorených návrhov vybrali  búdku, ktorú budú konštruovať. Príprava materiálu a samotná stavba  drevenej konštrukcie trvala tri dni. Vtáčiu búdku s kŕmidlom deti  ošetrili olejovým náterom, upevnili na ňu strešnú krytinu a naplnili kŕmidlo vtáčím zobom. Po dokončení búdky do nej nainštalovali kameru, vďaka ktorej budú deti s rodičmi  môcť pozorovať kŕmiace sa vtáctvo v korunách stromov  pohodlne z domu. Na záver zastrešené kŕmidlo pripevnili do koruny vysokého stromu v areáli školy.

Pozorovať operencov naživo môžete aj Vy na tomto linku:

www.twitch.tv/zsaklv

alebo na stránke našej školy vo Videogalérii