Menu Zavrieť

Hviezdoslavov Kubín

21.03.2022 na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v I. kategórii, to sú žiaci 2. až 4. ročníka. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov, z toho 7 v poézii a 5 v próze. Spestrením súťaže bola recitácia žiakov 1.C triedy, ktorí nesúťažne predviedli svoje výkony. A ako to dopadlo? Porota, v zložení pani učiteliek z ISCED1, rozhodla nasledovne:

POÉZIA:

  1. miesto: Veronika Mesárová 3.D
  2. miesto: Zuzana Mikulová, 2.B
  3. miesto: Michal Szász, 2.B

PRÓZA:

  1. miesto: Dáša Roštášová, 3.A
  2. miesto: Jonáš Fazekaš, 3.D
  3. miesto: Richard Filovkin, 3.A

Všetci sme sa veľmi tešili, že po dlhom čase sme sa takto mohli stretnúť. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili a tiež pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce na obvodnom kole.