Menu Zavrieť

Významný úspech našej školy

Vážení rodičia, milí návštevníci nášho webového sídla,

dovoľte nám, podeliť sa s vami o našu radosť z výsledkov, ktoré dosahujeme i v týchto neštandardných pandemických podmienkach!

Škola prežíva výnimočne úspešný školský rok

Každoročne sme aktívni v postupových súťažiach a olympiádach, získavame popredné priečky v rebríčkoch. Sme obávaní súperi, postúpiť do celoslovenského kola, pre ktoré je podmienkou byť  najlepší v krajskom kole, nie je vôbec jednoduché. Pri všetkej skromnosti sme veľmi hrdí, že tento rok sa nám takýto postup podaril v dvoch kategóriách v anglickom jazyku, v jednej kategórii v nemeckom jazyku a dvaja žiaci sa prebojovali medzi najlepších na Slovensku v technickej olympiáde. Veľa súťaží ešte nie je uzavretých, krajské kolá majú ešte len pred sebou, a to nám dáva nádej, že tieto výsledky ešte vylepšíme.

!!!A TO EŠTE NIE JE VŠETKO!!!

Inštitút INEKO zverejnil rebríček základných škôl Slovenska za školský rok 2020/2021. V umiestnení sme výrazne postúpili, sme v prvej dvadsiatke! Konkrétne so ziskom 8,5 bodov z 10 sa delíme o 14. – 18. miesto so štyrmi školami s rovnakým počtom bodov. Rozdiel oproti úspešnejšej škole z Levíc je len 0,2 bodov, čo je pre nás výzva, a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme naše skóre ešte vylepšili.

Z pohľadu Nitrianskeho kraja sme na delenom 3. a 4. mieste, levické skóre je zrejmé, viď obrázok:

Pravidelne si preverujeme naše výsledky v testovaní KOMPARO, ktoré významne prispieva k autoevalvácii  školy.

Ďakujeme všetkým,

ktorí sa podieľajú na týchto úžasných výsledkoch – sú to pedagogickí a odborní zamestnanci, žiaci, zákonní zástupcovia, ale i nepedagogickí zamestnanci, ktorí nám zabezpečujú príjemné prostredie a podmienky pre našu prácu. Všetci pristupujeme k svojim úlohám zodpovedne, dôsledne, s nasadením, láskou, obetavosťou, a pracujeme nad rámec svojich základných povinností! Len v dobrom tíme sa dá dosiahnuť úspech a sme šťastní, že ním sme!!!

                                                                                                        Mgr. Alica Meňhartová

                                                                                                               riaditeľka školy