Menu Zavrieť

Školské kolo Šalianskeho Maťka

Aj v tejto neľahkej dobe sa žiaci a pani učiteľky nedali odradiť a zapojili sa do súťaže v recitácii slovenskej povesti pod názvom: Šaliansky Maťko. Školské kolo prebiehalo za prísnych pandemických opatrení. Porota v zložení pani učiteliek z ISCED1 si postupne vypočula súťažiacich, ktorí boli prítomní v škole. Žiaci, ktorí mali dištančnú výučbu recitovali online. Bolo to veľmi milé a žiaci mali veľkú radosť, že sa môžu prezentovať. Porota rozhodla nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Veronika Mesárová 3.D

2. miesto: Igor Olšavský 2.B

                Dáša Roštášová 3.A

3. miesto: Ema Brindová 3.A

                 Michal Szasz 2.B

II. kategória:

  1. miesto: Aurel Teodorik Vaňatka 4.C
  2. miesto:  Ivana Alessia Talajková 4.C

Víťazom blahoželáme a ďakujeme žiakom aj pani učiteľkám, že sa do súťaže zapojili.