Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 2A a 3B

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 
2A a 3B od 9. 2. 2022 do 13. 2. 2022 vrátane.
Od 14. 2. 2022 nastupujú do školy len tí žiaciu ktorých sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Po návrate z karantény sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty ďalších 5 dní respirátorom, resp. rúškom. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti.Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy