Menu Zavrieť

Oznam o ukončení karantény tried 2B, 3E, 4B, 6C, 7A, 8B, 8C, 9A, 9B

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je ukončená karanténa tried  – 2B, 4B, 3E, 9A, 9B, 8B, 8C, 7A, 6C dnešným dňom, t. j. 8. 2. 2022.
Od 9. 2. 2022 nastupujú do školy žiaci, u ktorých sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Po návrate z karantény sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty ďalších 5 dní respirátorom, resp. rúškom. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti. Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊
Ak má žiak záujem o stravu, zákonný zástupca ho na obed prihlási.

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy