Menu Zavrieť

Oznam o karanténe triedy 5A

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triede 
5A od 10. 2. 2022 do 14. 2. 2022 vrátane.
Od 15. 2. 2022 nastupujú do školy len tí žiaciu ktorých sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Po návrate z karantény sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty ďalších 5 dní respirátorom, resp. rúškom. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti. Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy