Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 5C, 6A, 8B a 8C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 5C, 6A, 8B a 8.C  od 14. 1. 2022 do 24. 1. 2022 vrátane.
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom


Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy