Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 3D, 3E, 5B, 7B a 4C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 3D,3E od 19. 1. do 29. 1. 2022 vrátane, 5B, 7B + žiačky , ktoré sa zúčastnili volejbalového tréningu, od 20. 1. do 30. 1. 2022 vrátane a 4C od 21. 1. do 31. 1. 2022 vrátane.
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy