Menu Zavrieť

Oznam o karanténe triedy 7D

Vážení rodičia, na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triede 7D od 7. 12. do 17. 12. 2021 vrátane. Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy