Menu Zavrieť

Výsledky predmetových olympiád

Olympiáda SJL

Aj v tomto školskom roku sa žiaci deviatych ročníkov zapojili do školského kola olympiády SJL. Súťažilo 14 žiakov z 9. B a 9. C triedy. Obsahom olympiády bol online test, ďalšie časti (transformácia textu a tvorba rečníckeho prejavu) sa z dôvodu pandemických opatrení neuskutočnili.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Richard Síkela, 9. C

2. miesto: Annamária Pániková, 9.B

Karolína Tóthová, 9. B

3. miesto: David Villem, 9. C

Richard Síkela reprezentoval našu školu na okresnom kole olympiády, 12. novembra 2021, a získal krásne druhé miesto.

Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

PK SJL

Technická olympiáda

25. 11. 2021 sa uskutočnilo už okresné kolo Technickej olympiády, ktoré sa konalo online.

Veľkú radosť nám urobili žiaci Filip Grúň, 9C a Patrik Szabó, 9A, ktorí sa v kategórii A umiestnili na 1. mieste a postupujú do krajského kola. V B kategórii súťažil Daniel Riecky, 6B, ktorý sa umiestnil v rámci okresu na 5. mieste a bol úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

PK ČaSP

Dejepisná olympiáda

V dňoch 1. – 3. 12. 2021 sa uskutočnilo prezenčné školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci na hodinách dejepisu  riešili zaujímavé úlohy a hľadali odpovede na mnohé otázky. Víťazmi 14.  ročníka Dejepisnej olympiády sa stali títo žiaci:

Kategória F

1. miesto  – Beáta Mederlyová (6.C)

2. miesto – Nela Roháčová (6.B)

3. miesto – Linda Patiová (6.B), Viktor Hrabina (6.D)

Kategória E

1. miesto  – Nina Roháčová (7.C)

2. miesto – Eva Pálová  (7.D)

3. miesto – Dana B. Tomačšinová (7.B), Zoja Tužinská (7.D)

Kategória D

1. miesto  – Maximilian Sabo (8.C)

2. miesto – Margaréta Valentová (8.B)

3. miesto – Oliver Molnár (8.C), Barbora Dobrotková (8.C)

Kategória C

1. miesto  – Ester Guťanová (9.B)

2. miesto – Filip Grúň (9.C)

3. miesto – Marcel Tršťanský (9.C), Tália Chmelová (9.B)

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci február 2022 online formou. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme  a postupujúcim žiakom v ďalších kolách Dejepisnej olympiády želáme veľa úspechov.

                                                                                                     PK Človek a spoločnosť