Menu Zavrieť

EKOlógia

Milí priatelia, byť EKO je dnes „in“! Svet sa rýchlo mení a veľa negatívneho o dopade činnosti človeka na životné prostredie sa v médiách vraví každý deň.

Neplávajme teda len tak s davom. Nastúpme na novú loď a vedome jej riaďme smer! Veď byť viac ekologický nie je vôbec zložité. Na začiatok stačí byť vnímavý na potreby Zeme a zmeniť náš zlozvyk za dobrý zvyk.

Vedia to aj žiaci, aktívni EKO-aktivisti zo 6.B triedy. Práve na ich podnet vznikla pieseň EKOlógia, ktorej videoklip si konečne môžete pozrieť na stránke YouTube. Zaspievajte si ju s nami a zabojujte tiež!

Mgr. Renata Trungelová