Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 5A a 6C

Vážení rodičia, 
na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v nasledovných triedach: 5A od 17. 11. 2021 do 26. 11. 2021 vrátane, 6C od 20. 11. 2021 do 29. 11. 2021  vrátane.
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy