Menu Zavrieť

Škola v pohybe

Počas pobytu vonku v školskom klube detí naše deti veľmi rady športujú. Vďaka projektu Škola v pohybe, ktorý sme zrealizovali v školskom klube detí, majú deti možnosť cvičiť a zahrať sa tradično-netradične. Mesto Levice a Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole A. Kmeťa Levice podporilo aktívny pohyb detí v exteriéri školy, a to zakúpením rôznych športových náčiní a náradí. Popoludní pani vychovávateľky zorganizovali pre deti športový deň, na ktorom zahájili športovanie detí s cieľom „V zdravom tele zdravý duch“ a naša škola sa dala do pohybu. Po rozcvičke a zahriatí sa deti vystriedali na rôznych športových stanovištiach. Na jednom ihrisku sa kolobežkovalo, na ďalšom sa hrala prehadzovaná, florbal, ringo, boccia, či spikeball. Začala sa skvelá zábava pre každého. Športové aktivity priniesli deťom radosť, utužili kolektívneho ducha, podporili dobré vzťahy medzi deťmi a zlepšili kondíciu. Projekt Škola v pohybe je pre nás všetkých výzvou k pravidelnému cvičeniu a pohybu, ktoré je pre deti príťažlivé a zásluhou aj netradičných hier veľmi kreatívne a obohacujúce. Veríme, že v  športovaní a hrách sa budeme neustále zdokonaľovať a robiť ďalšie pokroky.

Viac fotografií TU