Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 8A, 8B, 6A, 3A, 4C, 1B a časti 2A

Vážení rodičia, 
na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v nasledovných triedach: 8A, 8B od 11. 11. 2021 do 21. 11. 2021 vrátane, 6A, 3A, 4C od 12. 11. 2021 do 22. 11. 2021  vrátane, 1B a časť 2A od 16. 11. do 25. 11. 2021 vrátane. Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy