Menu Zavrieť

Oznam o karanténe v triede 7.C

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č. D1/2021/01631 dňa 2.11.2021  nariadil  zákaz prevádzky v triedach 7.C  do 6.11.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov. Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav. 

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy