Menu Zavrieť

Čitateľská „zážitkáreň“

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa naša základná škola zapája pravidelne každý rok. Knihy rôzneho druhu sú pravidelnou súčasťou vyučovania literatúry, v tento deň  sme sa zamerali na jednotlivé literárne žánre, ich bližšiu charakteristiku, hlavne sme veľa čítali, ale aj tvorili, zabávali sa.  Naším cieľom bolo zvýšiť záujem o písané slovo, o čítanie beletrie a pokúsiť sa, na základe prečítaného, vytvoriť krátke umelecké dielo, vyjadriť svoje pocity či charakterizovať literárny žáner umeleckým spôsobom.

Podujatie sme uskutočnili v rámci tried, počas hodín literatúry. Počas nášho blokového vyučovania  sme mali dostatok času, pozrieť sa na zvolenú tému naozaj z viacerých aspektov. Každý ročník sa venoval jednému literárnemu žánru – boli to rozprávky, bájky, balady, poviedky a romány.

Prvou úlohou bolo priniesť z domu či školskej knižnice čo najviac kníh, ktoré zodpovedali danému žánru. Veľa sa čítalo, rozprávalo, diskutovalo o prečítanom. Uskutočnili sa dramatizácie textov, žiaci si vypočuli aj umelecké prednesy, divadelné spracovanie ( napr. balady či bájky na youtube). Nasledovala zábavná časť hodiny – žiaci riešili doplňovačky, osemsmerovky, nachádzali správnu cestu „bludiskom“, v ktorom si overili svoje vedomosti  o prečítanom texte, písali básničky, cinquain, haiku, vytvárali aj úryvky zadaných žánrov. Nakoniec všetky informácie spracovali do jednotlivých stránok kníh, na ktorých sa vynímala báseň, charakteristika žánru, a, samozrejme, ilustrátori knižku vyzdobili pekným obrázkom. Spracované projekty budú zdobiť steny novozriadenej učebne Libresso.

Fotografie TU