Menu Zavrieť

Najdlhšia reťaz z lístia

V rámci jesenných aktivít, ktoré vnášajú netradičné prvky do vzdelávacieho procesu, sme sa na pedagogických kluboch dohodli, že sa pokúsime o slovenský rekord vo vytvorení „Najdlhšej reťaze z lístia“. Činnosť pedagogických klubov sa realizuje vďaka projektu: Inovovaný výchovno-vzdelávací proces, lepšie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

V rámci tejto aktivity žiaci v areáli školy spoznávali druhy stromov, priraďovali názvy k stromom, odtláčali listy, zhotovovali kreatívne výtvory z listov, plodov a pod.

Táto aktivita vyvrcholila v stredu 27.10.2021 o 11.00, a to vytvorením spoločnej reťaze z lístia, ktorá ozdobila plot našej školy. Do akcie sa zapojili žiaci, rodičia a všetci zamestnanci školy. Každý žiak si najprv zhotovil svoju reťaz a nakoniec spoločne všetci žiaci a zamestnanci školy pospájali mašličkami jednotlivé reťaze do jednej spoločnej.

O spoluprácu pri osvedčovaní údajov sme požiadali pána viceprimátora mesta Levice Mgr. P. Benčeka a pani riaditeľku MŠ z Dopravnej ulice I. Csordášovú, ktorí nám svojou prítomnosťou a podpisom potvrdili pokus o slovenský rekord. Potešila nás aj milá návšteva predškolákov z MŠ Dopravnej, ktorí sa zapojili do jesenných aktivít školy.

Reťaz vytvorená z lístia merala 450 metrov. Veríme, že sme splnili všetky podmienky a náš rekord bude výzvou aj pre ostatných. Naša reťaz z lístia je nielen symbolom jesene, ale aj priateľstva a upevňovania dobrých medziľudských vzťahov.

 Za tento kreatívny nápad si zaslúži ocenenie pani učiteľka Mgr. M. Grellová, autorka pokusu o slovenský rekord.

Kolektív zamestnancov  ZŠ A. Kmeťa v Leviciach