Menu Zavrieť

Európsky deň jazykov

26. september si už od roku 2001 pripomíname ako Európsky deň jazykov. Rada Európy v Štrasburgu chce týmto podnietiť viac než 800 miliónov Európanov, aby sa v školách či mimo nich, učili cudzie jazyky. Jazyková rozmanitosť by mohla byť nástrojom širšieho interkultúrneho porozumenia a vedie k poznaniu bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Aj na našej škole si na hodinách cudzích jazykov každoročne pripomíname tento významný deň. Celý týždeň od 27.9. – 1.10. sme spolu so žiakmi pripravili mnoho projektov, kvízov, mini slovníkov a iných aktivít, zameraných na rozvoj všetkých jazykových kompetencií. Aktivity zaujímavým spôsobom prepájali takmer všetky vyučovacie predmety, čím sme žiakom otvárali nové obzory a zúročovali ich vedomosti s rôznych smerov. Na nemeckom jazyku si žiaci pripomenuli aktuálne politické dianie a 16 rokov pôsobenia Angely Merkelovej vo funkcii kancelárky, s čím boli spojené aj preberané gramatické javy. Bol to veľmi zábavný ako aj poučný týždeň. Výsledky svojich aktivít si žiaci vzájomne odprezentovali a projekty sú vystavené v jazykovom trakte.

viac fotografií TU