Menu Zavrieť

Oznam o karanténe triedy 5.B

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č. D1/2021/01520 dňa 12.10.2021  nariadil  zákaz prevádzky v triede 5.B do 18.10.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov. Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav. 

Mgr. Alica Meňhartová, v. r.         

riaditeľka školy