Menu Zavrieť

Zdravý úsmev

V rámci projektu Zdravý úsmev na škole sa na hodinách výtvarnej výchovy od 11. októbra realizovali zaujímavé činnosti, ktorých cieľom bolo rozlíšiť, ktoré potraviny sú pre človeka zdravé a ktoré naopak pôsobia nezdravo na naše zúbky. Prváci okrem vyskúšania správneho umývania zúbkov na makete pracovali na pracovnom liste, kde vyfarbovali zdravé potraviny pre človeka a spoznali tri základné funkcie zubov. Najviac ich zaujala estetická funkcia, ktorú si priamo vyskúšali v zrkadle a zistili, že sú oveľa krajší, keď sa usmievajú so zúbkami, ako keď by ich už nemali. Druháci zhotovovali obrázky, kde sa pokúsili zachytiť ich zúbky pomocou fazuliek. Niektoré obrázky ešte aj teraz zachytávali ich štrbavé úsmevy. Tretiaci mali vytvoriť semafor zdravých a nezdravých jedál pre človeka a štvrtáci vytvorili Zubožrútov, ako strašiakov, ktorí narobia najviac škody na zuboch, keď sa o ne nebudeme pravidelne starať. Počas týždňa si všetci žiaci prvého stupňa zaznačovali do svojich preukazov kedy si umývali zúbky. Zaujímavým zistením bolo, že v každej triede na ISCED1 sa nájde aspoň jeden žiak, ktorý si ráno nestíha umývať zuby, lebo sa ponáhľa do školy. Fotky z hodín nájdete vo fotogalérii.