Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 6.A, 8.A, 8.B

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č. D1/2021/01426 dňa 27.9.2021  nariadil  zákaz prevádzky 3 tried (6.A, 8.A, 8.B)  do 1.10.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov, po poslednom kontakte z 22.9.2021 s  pozitívne potvrdenou osobou na Covid-19 metódou RT-PCR .Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav. 

Mgr. Alica Meňhartová, v. r.                                                                                                                      riaditeľka školy