Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 1.A, 1.C, 3.A, 4.C

RÚVZ v Leviciach nám dňa 13.9.2021  telefonicky nariadil  zákaz prevádzky 4 tried (1. A, 1. C, 3. A a 4. C)  do 21.9.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov po poslednom kontakte z 8.9.2021 s  pozitívne potvrdenými  2 žiakmi antigénovým testovaním na Covid-19. Písomné rozhodnutie RÚVZ nevydal a zákaz prevádzky nám bol nariadený telefonicky.

Mgr. Alica Meňhartová v.r.                                                                                                                                                    riaditeľka školy