Menu Zavrieť

TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka 2021/2022 pri nástupe do školy a školského zariadenia žiakom a zamestnancom školy absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19.

Nástup do školy

Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími  testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

Kloktacie testy

Základne školy a špeciálne základne školy majú Možnosť PCR testovania kloktacími testami.

  1. Distribúcia testov do škôl sa uskutoční od 30. 8. 2021 (deň realizácie a zberu testov bude 6. 9. 2021).
  2. Testovanie kloktacími PCR testami (v domácom prostredí) prebehne ráno 6. 9. 2021 je to deň určený na základe dohody s dodávateľom testov.
  3. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom.

Link: https://www.testujemeskoly.sk/

Ag testy – domáce samotestovanie

V priebehu školského roka budú mať rodičia Možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

Každý žiak základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.

Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj ti, ktorí prekonali ochorenie COV/0-19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokiaľ‘ sa rodičia rozhodnú využiť Možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď‘ žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostava doma – nemôže ísť do školy.
  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví
    ďalší postup.

Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť  k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam