Menu Zavrieť

Inštrukcie k nástupu do školy – 2.9.2021

Vážení rodičia,

po krásnom, slnečnom lete otvárame 2. 9. 2021 brány našej školy a veľmi sa tešíme, že náš okres je v zelenej farbe Covid automatu.

Od 7,45 hod. sa budú žiaci zhromažďovať na školskom dvore, vyhľadajú svojho triedneho učiteľa, ktorý bude v blízkosti pavilónu, v ktorom majú žiaci svoju triedu. K zmenám v umiestnení tried oproti minulému školskému roku došlo len v minimálnom rozsahu. Žiaci poznajú spôsob zhromažďovania sa z predchádzajúceho obdobia.

Noví žiaci dostanú informácie od kolegýň, ktoré budú viditeľne označené, ako informátorky. Po rannom filtri sa žiaci, okrem prvákov odoberú do tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka s triednymi učiteľmi do 10,30 hod.

Žiaci prvého ročníka sa zhromaždia, v závislosti od počasia, buď za pavilónom D, resp. v telocvični.  

Do areálu školy je zakázané vstupovať osobám s príznakmi ochorenia Covid-19!

Do budov vstupujú výhradne žiaci, vstup dospelej osoby je povolený len v prípade, ak sprevádza žiaka 1. ročníka

Každá osoba vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami (okrem tých, na ktorých sa vzťahuje výnimka podľa aktuálnych predpisov ÚVZ).

Stále zostáva v platnosti pravidlo R-O-R ( rúško – odstup – zvýšená hygiena rúk)

Žiak má vždy so sebou aj náhradné rúško a balíček papierových vreckoviek.

Dôležitá informácia pre rodičov, ktorí prejavili záujem o testovanie dieťaťa kloktacími testami – zber vzoriek prebehne 6. 9. 2021.

Ďalej dávame do pozornosti na našom webe –  množstvo informácií, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v oblasti 

  • platných pravidiel školského semaforu,
  • ako prebehne testovanie v prvých dňoch školského roka,
  • samotestovanie počas školského roka  Ag testami
  • návody na príslušný spôsob testovania(príbalový leták, videonávod).

Veríme, že tento školský rok zvládneme čo najdlhšie v prezenčnom vyučovaní, urobíme pre to všetko!

Tešíme sa na spoluprácu, ďakujeme za Vašu spolupatričnosť a zodpovednosť!

Prajem Vám všetkým pevné zdravie a úspešný školský rok!  

                                                                                                        Mgr. Alica Meňhartová

                                                                                                             riaditeľka školy