Menu Zavrieť

Prezentácie ročníkových prác

Dňa 28. 6. 2021 sa uskutočnilo celoškolské kolo prezentácií ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov ISCED 2.  Z jednotlivých tried sa predstavili dvaja žiaci, ktorých práce  boli najúspešnejšie. Témy ročníkových prác boli rôznorodé. Žiaci nám priblížili problematiku emancipácie mužov a žien v minulosti a dnes, dozvedeli sme sa, aká je úspešná cesta k zdravému životnému štýlu a ako využiť bohatstvo prírody pre svoje zdravie. Ďalšími zaujímavými témami boli udalosti z regionálnych a uhorských dejín, fyzika ako zábavná a inšpiratívna veda či fascinujúci vývoj Zeme od jej prvopočiatkov. Záver patril knižnej postave Harry Potter s vlastným literárnym textom  a význame motivácie, ktorá má výrazný vplyv na všetky naše pracovné činnosti. Tieto prezentácie boli motivačným prvkom k výberu tém ročníkových prác na budúci  školský rok.

Mgr. Škutová