Menu Zavrieť

Realizácia projektu Spojíme sily

Počas projektu „Spojíme sily“ sme realizovali na Základnej škole A. Kmeťa zaujímavé aktivity pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov z rodín ohrozených chudobou a z jednorodičovských rodín. Aktivity sme realizovali na prvom aj na druhom stupni základnej školy. Žiaci sa oboznamovali so službami Office 365 Education, v ktorom sa na škole uskutočňovala aj dištančná forma vzdelávania. Naši žiaci si vyskúšali  komunikáciu v prostredí MS Teams, videohovory, prideľovanie úloh žiakom a online testy. Navštívili Tekovskú knižnicu, kde sa oboznámili so službami, ktoré žiakom knižnica ponúka. Nadobudnuté vedomosti s prácou v Office 365 Education preukázali a boli ocenení diplomami.

Viac fotografií TU