Menu Zavrieť

OZNAM – dištančné vzdelávanie ISCED2

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe uznesenia vlády prechádza druhý stupeň základných škôl od pondelka 26. októbra 2020 na dištančné vzdelávanie. Žiaci prvého  stupňa základných škôl sa vzdelávajú, ako doteraz, prezenčne, prevádzku ŠKD zabezpečujeme od 6,30 do 17,00 hodiny.

Z  dôvodu celoplošného testovania obyvateľov sa upravuje termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020..  Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny
v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.

Žiadame zákonných zástupcov, aby dohliadli na pravidelné plnenie školských povinností svojich detí.

Účasť na vzdelávaní je povinná!

Dištančné vzdelávania prebieha prostredníctvom MS TEAMS podľa platného rozvrhu hodín, s výnimkou výchov a 90 minútové bloky sa skracujú na 60 minút. Žiaci bolo oboznámení o spôsobe prihlasovania sa na vyučovanie. V prípade otázok obracajte sa, prosím, na triednych učiteľov, ktorí sú Vám k dispozícii.

Buďme disciplinovaní a v záujme vlastného zdravia rešpektujme prijaté opatrenia!

                                                                  Mgr. Alica Meňhartová, v.r.

                                                                           riaditeľka školy