Menu Zavrieť

Ukončenie karantény na ISCED1

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

máme úžasnú správu, všetci pedagogickí zamestnanci ISCED 1 boli pretestovaní na ochorenie Covid 19 a sú negatívni!!! Končí preventívna karanténa a mimoriadne prerušenie vyučovania!!!
Ďakujeme za promptnú spoluprácu s RÚVZ v Leviciach a s PhDr. Helenou Dudášovou MHA, MPH námestníčkou pre ošetrovateľstvo Nemocnice Levice.

Od pondelka 19. 10. 2020 obnovujeme prevádzku školy na ISCED1 a do školy sa môžu vrátiť všetci žiaci, u ktorých sa neprejavujú príznaky nejakého ochorenia a boli vylúčení z účasti na vyučovaní.

Podmienkou účasti na vyučovaní je odovzdanie vyplneného formulára o bezinfekčnosti, ktorý je dostupný na našom webe v časti – vnútorný režim školy po 12.10. 2020. Pripomíname povinnosť nosiť rúška na ISCED 1! 

Prevádzka ŠKD bude zabezpečená v kmeňových triedach, nie po oddeleniach. Takáto prevádzka je personálne veľmi náročná. Prosíme rodičov, aby ste prichádzali po deti hneď, ako Vám to dovolia pracovné povinnosti.

Záujmové krúžky môžu fungovať len tie, ktorých sa zúčastňujú vyslovene len žiaci jednej triedy, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov.

Obnovujeme ranný filter s dezinfekciou rúk a náhodne meranou teplotou.

Verím, že všetci máme spoločný cieľ – mať maximálne dlho otvorenú školu a fungovať v bežnej prevádzke. S prihliadnutím na aktuálnu mimoriadnu situáciu je veľmi dôležité byť zodpovedný. Pokúsme sa správať, ako jedna uzavretá komunita, obmedzme prílišnú socializáciu, chráňme sa pred zbytočnými kontaktmi, ktoré nás môžu ohroziť, sledujme svoj zdravotný stav. Pri podozrení na respiračné ochorenie zostávajme v domácej izolácii, každý pozitívny kontakt ohlásme, aby boli včas prijaté opatrenia a zachovajme pokoj.  Urobme všetko pre to, aby sme zostali čo najdlhšie zdraví.

                                                                      Mgr. Alica Meňhartová,v.r.
                                                                                riaditeľka školy