Menu Zavrieť

Jesenné prázdniny – oznam

Vážení rodičia, z rozhodnutia ministra školstva jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 budú v termínoch 30. 10. – 2. 11. 2020 a 6. 11. – 9. 11. 2020. Dôvodom úpravy termínu jesenných prázdnin na školách je celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

V tejto súvislosti vyplývajú zákonným zástupcom nasledovné povinnosti:

  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý absolvuje prezenčnú formu vzdelávania na ISCED1, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (bude zverejnené na našom webe ihneď, ako ho vypracuje ministerstvo)
  • Žiak prvého stupňa starší ako 10 rokov sa pri prvom nástupe do školy
    po celoplošnom testovaní preukáže negatívnym výsledkom testu na Covid-19, inak sa nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby

Mgr. Alica Meňhartová, v.r.

riaditeľka školy