Menu Zavrieť

Pozor zmena!!!

Vážení rodičia žiakov, ktorí mali byť testovaní,

pred pár minútami som dostala informáciu z RÚVZ v Leviciach, že žiaci nebudú testovaní, len sa má sledovať ich zdravotný stav. V prípade príznakov kontaktovať detského lekára!

                                                                                                                              Mgr. Alica Meňhartová

                                                                                                                                    riaditeľka školy