Menu Zavrieť

OZNAM COVID-19

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že sa u jedného pedagogického zamestnanca ISCED1 potvrdilo ochorenie COVID 19, budú pretestovaní všetci pedagogickí zamestnanci ISCED1, žiaci tried 2.A, 3.A a skupina žiačok, ktorá mala volejbalový tréning vo štvrtok 8. 10. 2020. Termín testovania im oznámi RÚVZ v Leviciach prostredníctvom kontaktov, ktoré sprístupnili triednemu učiteľovi.

Podľa usmernenia, súrodenci žiakov, ktorí navštevujú ISCED2, nie sú v karanténe.

Do odvolania bude prebiehať na ISCED1 online vzdelávanie.

Iná prevádzka školy nie je obmedzená. 

                                                                  Mgr. Alica Meňhartová

                                                                       riaditeľka školy