Menu Zavrieť

Otvorenie školského roka 2020/2021 dňa 2. 9. 2020

Všeobecné inštrukcie:

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

 • pre žiakov 1. ročníka – za predpokladu pekného počasia, bude prebiehať na školskom dvore za pavilónom D; v prípade daždivého počasia, v pavilóne A v triedach
 •  pre žiakov 2. – 9. ročníka v triedach za každého počasia
 • každá osoba vstupujúca do areálu školy má prekryté horné dýchacie cesty
 • žiaci sa zhromažďujú na určených miestach po triedach (nie ľubovoľné skupinky!!!), medzi triedami 2 m odstupy!!!
 • triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, žiaci prejdú ranným filtrom do tried
 • program v škole je zabezpečený do 10,00 hod, po uvedenom čase žiak odchádza z priestorov školy

Harmonogram príchodu žiakov do školy:

ISCED 1

Žiaci 1. ročníka

 • prichádzajú do priestorov školského dvora v čase od 7,30 – 7,45 hod cez bránu najbližšie k Podlužianke (pri ŠJ), resp. od Billy a presúvajú sa na betónovú plochu za pavilónom D, kde bude prebiehať otvorenie školského roka
 • na tabuli oznamov pri bytovke (pri ihrisku) budú vyvesené zoznamy žiakov po triedach s menom triedneho učiteľa, ktorého rodič vyhľadá pri pavilóne D, odovzdá mu Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a zaradí sa k ostatným členom triedy, prebehne dezinfekcia rúk a meranie teploty

Žiaci ostatných ročníkov 1. stupňa (ročníky 2. – 4.)

 • sa zhromažďujú na školskom dvore, na určenom mieste v čase od 7,30 – 7,45 hod
 • do školského dvora vstupujú cez bránu najbližšie k Podlužianke (pri ŠJ), resp. od Billy
 • doprovod nevstupuje do budovy!!!

Pavilón D

 • kmeňové triedy 2. C, 3. B, 4. B sa nachádzajú v pavilóne D, žiaci sa najkratšou cestou dostanú k pavilónu D, v priestore medzi pavilónom D a bytovkou budú určené stanovištia pre jednotlivé triedy, kde triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 • celá skupina sa presunie organizovane s dozorom do pavilónu D, pri vstupe bude monitorovaná teplota a dezinfikované ruky

Pavilón A

 • ostatné triedy ISCED 1 sú umiestnené v pavilóne A
 • žiaci prechádzajú k pavilónu A popri školskej jedálni zo strany od cesty,
 • na označených stanovištiach sa zhromaždia po triedach, triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 •  celá skupina sa presunie organizovane s dozorom do pavilónu A, vstupuje sa hlavým vchodom, kde bude monitorovaná teplota a dezinfikované ruky

ISCED 2

 • žiaci ISCED 2 prichádzajú do areálu od 7,45 – 8,00 hod
 • zhromažďujú sa po triedach (nie v ľubovoľných skupinkách) na označených stanovištiach

Žiaci 5. ročníka

 • vstupujú do areálu strednou (malou) bráničkou (oproti pavilónu A)
 • zhromažďujú sa po triedach na vyznačených stanovištiach pri lavičkách pred pavilónom B – 5. A trieda TVIP (klasická trieda), 5. B trieda RVCJ (jazyková trieda), 5. C trieda VINŽ (nadaná trieda)
 • triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 • organizovane vstupujú v sprievode učiteľa najkratšou cestou do svojho pavilónu, pri vchode prebehnú činnosti ranného filtra

Pavilón D

 • triedy – 6. B a 6. C – vstupujú do areálu strednou veľkou bránou (pri ŠJ)
 • na označených stanovištiach pred pavilónom D (chodník smerom k „domčeku“ – dielne), sa zhromaždia po triedach, triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 • organizovane vstupujú v sprievode učiteľa do pavilónu D, pri vchode prebehnú činnosti ranného filtra

Pavilón C

 • triedy – 6. D, 8. B, 8. C a 9. A – vstupujú do areálu strednou veľkou bránou (pri ŠJ)
 • na označených stanovištiach cestou k pavilónu C (chodník medzi ŠJ a pavilónom A) až po telocvičňu, sa zhromaždia po triedach, triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 • organizovane vstupujú v sprievode učiteľa do pavilónu C, pri vchode prebehnú činnosti ranného filtra

Pavilón B

 • ostatné triedy, okrem hore menovaných sú umiestnené v pavilóne B
 • žiaci vstupujú do areálu bránou oproti pavilónu B a zhromažďujú sa po triedach (nie ľubovoľné skupinky) na označených stanovištiach za pavilónom B (basketbalové ihrisko a priestor pri telocvični a Gymcentre)
 • triedny učiteľ prevezme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

žiaci organizovane vstupujú v sprievode učiteľa najbližším vchodom do pavilónu B, pri vchode prebehnú činnosti ranného filtra