Menu Zavrieť

Hlasujte za náš projekt

Milé deti, rodičia a všetci priatelia školy, spojme všetci svoje sily a hlasujme o GRANT v rozprávkovej sume až 6 000,-€, ktorý poskytuje NADÁCIA COOP JEDNOTA Bratislava prostredníctvom spoločnosti COOP Jednota Levice, SD.

Náš projekt, ktorý volá EXTERIÉROVÉ FITNES ZARIADENIA, postúpil do finále a my pevne veríme, že sa nám spoločnými silami nakoniec podarí dosiahnuť tú najvyššiu métu – vyhrať J.

POSTUP hlasovania: Za každých 5,- € zo zrealizovaného nákupu získa zákazník 1 žetón, ktorým zahlasuje za ním vybraný projekt. Žetón dostane zákazník pri pokladni a vhodí ho do urny umiestnenej v predajni.

Hlasovanie prebieha v 3 predajniach COOP Jednota Levice, SD:

1/ Levice, Zd. Nejedlého 43

2/ Levice, Ružová 13

3/ Levice, Pri Podlužianke 8

Zdieľajte, komunikujte, ale hlavne nakupujte, aby sme si výhrou mohli skrášliť náš areál školy viacúčelovými vonkajšími fitnes zariadeniami. ĎAKUJEME za Vašu podporu, konkurencia je silná.

Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.coop.sk/sk/projekt/103/levice-2020