Menu Zavrieť

Ako sme zvládli online vyučovanie – ohlasy, postrehy, hodnotenia…

…síce to nebolo ako v škole, ale učitelia nám všetko vysvetlili a boli ochotní nám to aj znovu vysvetliť, aby sme učivám porozumeli. Myslím si, že naša škola k tomu pristúpila zodpovedne… (K. P. žiak)            

…online vyučovanie bolo niečo nové. Pretože je doba, v ktorej využitie IKT je pre deti samozrejmosťou, mali z toho radosť. Opäť videli kamarátov a popritom sa vzdelávali. Nevýhodou bolo, že nie každý mal prístup k internetu, či počítaču a nevyužil dištančné vyučovanie. Samozrejme čas  na cvičenia, ktoré by sme prebrali za 10 min, nám zabrali aj dvojnásobný čas… (R. H. pedagóg)                 

…páčilo sa mi, že učitelia neboli na nás až takí prísni, keď sme všetko odovzdali. Nemuseli sme skoro vstávať a nemali sme 90 minútovú vyučovaciu hodinu…(N. T. žiak)

…keď sa začalo online vyučovanie, bol som trochu nerád, pretože sa mi viac pozdávalo robenie úloh podľa zadaní. Pred prvou online hodinou som sa pripravoval veľmi dlho. Potom som si na toto vyučovanie zvykol a začalo ma to baviť, pretože som bol doma. Podľa mňa bolo online vyučovanie veľmi dobré…         (F. G. žiak)

…online vyučovanie bolo super. Občas sa stalo, že sa niekomu nezobrazila zdieľaná obrazovka, ale vyučujúci sa nám snažili pomôcť a poradiť, ako vedeli. Ak mal niekto veľké problémy, učitelia boli chápaví…(N. Ch. žiak)

…oceňujem možnosť zúčastniť sa dištančného vzdelávania. Vnímala som u syna, že uvedená forma vzdelávania mu úplne nevyhovovala – technická nestabilita a pripájanie sa na vyučovanie. Aj napriek tomu sa chcem veľmi pekne poďakovať za všetko úsilie vynaložené pedagógmi… (B. V. rodič)

…nám rodičom sa zdalo byť toho učenia viac, pretože deti preberú učivo v škole a potom majú domáce úlohy. Takto sa to muselo robiť všetko naraz. Napriek tomu, musím povedať, že  to bolo primerané a zvládnuteľné…         (A. D. rodič)

…vo všeobecnosti hodnotím pozitívne všetky online hodiny, oceňujem, ako sa pedagógovia postavili k problému, lebo viem, že online hodiny neboli samozrejmosťou na každej škole. Chcela by som učiteľom veľmi pekne poďakovať, lebo vďaka ich prístupu sa nám podarilo všetko zvládnuť. Počas začiatkov online vyučovania som pracovala z domu, a keďže Ninka sedela vo vedľajšej miestnosti, niečo z hodín som počula. Učitelia  sa snažili naše deti milo povzbudiť, poradiť… ĎAKUJEM     (E. V. rodič)

…veľmi sa nám páčilo, že sme boli v domácom prostredí a neboli sme z hodín skoro vôbec vystresovaní. Ťažké to ale bolo, keď zlyhala technika a my sme s tým nemohli nič urobiť. Negatívum bolo, že sme sa toľko nenaučili, ako by sme sa naučili v škole…  (A. M., L. Ch. žiaci)

…ako náhrada to stačí, ale školu to nenahradí…(F. G. žiak)

…online vzdelávanie hodnotíme veľmi pozitívne. Deti sú šikovné, takže ste s nimi mohli plynulo pracovať ďalej. Poctivo sa na vyučovanie pripravovali, aj keď vedeli, že budú skúšaní len online alebo vôbec. Odpadla každodenná rutina, ktorá je pre deti, rodičov i učiteľov demotivujúca. Môj syn ani raz nepovedal, že by nechcel byť na hodine. Takže jednoznačne online vzdelávanie hodnotím pozitívne a rozhodne by sa za takýmto vzdelávaním nemala urobiť hrubá čiara…(M. Š. rodič)

…dištančná forma vzdelávania priniesla nové rozmery spôsobu vyučovania. Prostredie triedy sa zmenilo na detskú izbu, dress code u väčšiny žiakov na pyžamo. Aj keď zo začiatku vznikalo množstvo technických otázok a problémov, takmer všetky,  v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi, boli riešiteľné. K spokojnosti môžeme konštatovať, že sa úspešne približujeme k záveru školského roka…   (P. P. pedagóg)

…mne sa pri vyučovaní z domu páčilo všetko. Chýbali mi však stretnutia s kamarátmi, rôzne hry a aktivity, ktoré sme si užili počas vzdelávania od 1. júna…(N. V. žiak)

…počas online vyučovania sme posielali deťom rôzne zábavné úlohy, pracovné listy, omaľovávanky, sudoku a rôzne námety pre činnosť. Tešili sme sa na to, kedy sa už stretneme s deťmi v škole a porozprávame sa o tom, ako oni zvládali túto situáciu, ako sa im darilo pri učení. (Z. I. pedagóg)

…mne sa páčilo, že som mala viac voľného času, dostávali sme menej úloh, nemuseli sme tak skoro vstávať. Počas vzdelávania v škole som sa mohla stretávať s kamarátmi, mohla som chodiť   na súťaže a olympiády, bola som viac produktívna, čo mi pri online vyučovaní chýbalo…(E. P. žiak)

…potešil ma fakt, že v porovnaní s inými levickými školami nám naši učitelia neposielali veľké množstvo testov bez vysvetlenia. Tie sme väčšinou stíhali vypracovávať spolu s vyučujúcim na online hodinách…(N. K. žiak)

…mala som možnosť dvakrát byť svedkom online vyučovania. Dcéra sa na hodiny tešila a ja som cítila, že zo strany učiteľa je záujem a snaha deťom dať čo najviac. Zo začiatku sa učili aj v poobedňajších hodinách, čo sa neskôr upravilo. Ďakujem za ich podporu a prístup aj čo sa týka prípravy na prijímacie pohovory. Učitelia nepoľavili v príprave ani po zverejnení, že prijímacie pohovory sa nebudú konať…(A. V. rodič)

…bolo to milé, rozpačité zo začiatku, deti fungovali skvele, niektoré si chvíľu zvykali na kameru a mikrofón, niektoré nemali mikrofón a tak nás len počúvali a robili s nami. Bolo to náročné na prípravu, únavné, ale užitočné. Oplatilo sa. Deti nemali problém po návrate, fungovali, učivo si pamätali a mohli sme precvičovať a utvrdzovať. Tešili sme sa do našej malej útulnej triedy, kde si môžeme sadnúť na koberec a rozprávať sa, hrať sa, diskutovať.proste byť spolu…(T. M. pedagóg)

…asi málokto čakal, že naše školstvo sa v priebehu pár dní dokáže zmeniť na digitálne. Osobné stretnutia, spoločné vyučovanie či priateľov v kolektíve nahradili počítače, notebooky a telefonáty. Po rozpačitých začiatkoch, technických ťažkostiach, ale najmä výdatnej vzájomnej pomoci, sme sa naučili fungovať ako jeden tím (v Teamse). Úžasné je najmä to, že sme dokázali zvládnuť digitálny stres, spolu sa zasmiať,  zaktivizovať aj vtedy, keď sa na nás nikto nepozeral. Dokázali sme toho veľa, a aj keď každému z nás chýbal kolektív a priatelia, častokrát sme boli vyčerpaní a možno sme sa cítili nedocenení, o to viac by sme si mali vážiť jeden druhého…(M. O. D. školská špeciálna pedagogička) …využívam príležitosť, aby som vyjadrila svoju spokojnosť a ocenila schopnosti „našej“ pani učiteľky Táničky počas e-learningového vzdelávania. Udalosti posledných mesiacov a dní nás utvrdili v našom názore. Dobrý výber školy! Viem, že ste škola, ktorá dosahuje výborné študijné výsledky, no som o to radšej, že sa deťom snažíte vhodne vštepovať aj hodnoty bežného života, spolupatričnosť, ohľaduplnosť, ľudskosť, srdečnosť, zdravý životný štýl a posolstvá pre ďalšie generácie.  Za toto všetko patrí vďaka Vám pani riaditeľka, keďže svojich kolegov v týchto činnostiach podporujete! (D. H. rodič)

Zdroj obrázok: https://epale.ec.europa.eu/sk/newsletters/online-vzdelavanie-digitalne-zrucnosti