Menu Zavrieť

Učíme sa na diaľku

Brány škôl ostali zatvorené a my si postupne zvykáme na online vyučovanie. Napriek vzniknutej situácií sa pedagógovia neustále usilujú o tvorivé a zábavné učenie sa detí na diaľku v domácom prostredí. Deťom a ich rodičom posielajú zadania, úlohy, postupy či návody a odporúčajú im rôzne webové stránky.

Naši najmenší sa učia rôznou formou. Učitelia deťom zadávajú hravé, zmysluplné úlohy: deti si vytvorili hračku z odpadového materiálu, cvičia v prírode, upratujú si svoju izbičku, sejú a sadia rastliny v záhrade, či doma, ale aj čítajú na slniečku a zábavne počítajú. Mnohé deti a ich rodičia posielajú učiteľom fotky a videá z jednotlivých zadaných úloh.

Pedagógovia absolvovali tzv. webináre a postupne menia vyučovanie na živé online vyučovanie. Prínosom online vyučovania je vzájomný kontakt detí a učiteľov na diaľku.

Veríme, že spojením všetkých síl učiteľov, asistentiek, vychovávateliek, špeciálnych pedagogičiek, psychologičky a v neposlednom rade rodičov a detí túto situáciu zvládneme a už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle v škole.