Menu Zavrieť

Hodnotenie výchovných predmetov

Vážení rodičia a žiaci,

v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, zo dňa 20. 4. 2020,

Vám oznamujeme,

že výchovné predmety, ktoré boli v predchádzajúcom období klasifikované alebo slovne hodnotené  budú vo všetkých ročníkoch na koncoročnom vysvedčení hodnotené uvedením slova absolvoval.