Menu Zavrieť

Zápis žiakov do Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Levice zo dňa 30. 3. 2020 bude zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021, z dôvodu šírenia koronavírusu, prebiehať elektronicky a uzavrie sa dňa 25. 4. 2020 o 12:00 hodine. Zápis sa týka šesťročných detí narodených od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.

Zápis nadobudne právoplatnosť po overení dokladov potrebných k zápisu – rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Overovanie dokladov prebehne do dvoch týždňov od ukončenia prerušenia vyučovania spôsobené súčasným krízovým stavom. O termíne Vás budeme včas informovať.

V prípade, ak máte záujem o vzdelávanie dieťaťa v triede pre nadaných žiakov, po vyplnení formulára, oznámte túto skutočnosť na mailovej adrese riaditel@zsaklv.sk. Nutnou podmienkou na zaradenie žiaka do tejto triedy je vyšetrenie v CPPPaP. V týchto dňoch je prevádzka centier pozastavená a je ťažko predpokladať, kedy sa obnoví. Našim záujmom je triedu otvoriť, ak nám to okolnosti nedovolia k septembru, otvoríme ju v priebehu školského roka 2020/2021.

Tešíme sa na všetky deti, ktoré sa od septembra stanú našimi žiakmi!