Menu Zavrieť

Zmena výšky príspevku na ŠĶD

OD 1.1.2020 nadobúda účinnosť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č.94 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorým sa mení výška mesačného príspevku v školskom klube detí na 15 euro za žiaka na mesiac.Príspevok za január treba uhrádzať až od 1.1.2020.